สลายกลิ่นเน่าเหม็น ภายใน 3 นาที
กลิ่นสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

สลายกลิ่นเน่าเหม็น ภายใน 3 นาที
กลิ่นสะอาด ปลอดภัย
ไร้สารเคมี

สินค้าของเรา

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง​

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

ทำไมถึงต้องใช้

?

     Mixneral จะช่วยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน รวมถึงกลิ่นต่างๆที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง โดยจะสลายกลิ่นได้ภายใน 3-5 นาที ไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปกลบกลิ่นเหมือนลูกเหม็น หรือน้ำหอมทั่วไปและที่สำคัญปลอดภัยมาก เราสร้างกลิ่นสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

การันตี คุณภาพ

Mixneral ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ดับกลิ่นอึและฉี่ สัตว์เลี้ยง

อาบน้ำสัตว์

อาบน้ำสัตว์เลี้ยง

ทำความสะอาด กรงสัตว์

ใส่กระบะทรายแมว

ซักผ้าปูรองนอน

ทำความสะอาดบ้าน

สลายกลิ่นท่อระบายน้ำ

ทำความสะอาดห้องน้ำ

sat logo-2

การันตีคุณภาพ กลิ่นหาย 100%
จากผู้ใช้จริงมากกว่า

1000

คน

สินค้าของเรา

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง​

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

หน่วยงานที่รับรองคุณภาพ

หน่วยงาน
ที่ได้รับความไว้วางใจ

สินค้าของเรา

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง​

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

Mixneral For Pet
มิกซ์เนอรัล สำหรับ สัตว์เลี้ยง

Mixneral For House
มิกซ์เนอรัล สำหรับ ที่พักอาศัย

กลิ่นหาย ภายใน 3 นาที
กลิ่นไม่หาย คืนเงิน 100% ทันที โดยไม่มีเงื่อนไข